Vida cDLM

Vida CDLM là máy in 3D liên tục tốc độ cao dành cho lĩnh vực sản xuất nữ trang. Với công nghệ CDLM, giúp cho thời gian xây dựng mẫu nhanh hơn rất nhiều, đồng thời giảm bớt hoặc không cần support trên mẫu.

 

Ưu điểm:

Thời gian xây dựng một platform chỉ 2-3h

►In được nhiều mẫu có chi tiết phức tạp

►Rất ít bộ phận chuyển động nên mẫu có độ chính xác cao

Vật liệu in 3D chất lượng như sáp 100% nên đúc trực tiếp
dễ dàng

►Máy hoạt động độc lập sau khi truyền dữ liệu từ máy tính

 

 

 

Vida HD cDLM

Vida HD cDLM
Vida HD cDLM
Vida CDLM là một máy in 3D liên tục tốc độ cao để sản xuất đồ trang sức. Với công nghệ CDLM, nó giúp làm cho thời gian mẫu nhanh hơn nhiều và giảm hoặc không...
Hotline tư vấn miễn phí: 0981154224
Zalo