Liên Hệ

CÔNG TY TNHH O.T.E.C

Địa chỉ: 834 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5, Tp.HCM, Việt Nam

Điện thoại: (+8428)3923 1657  /  (+8428)3924 1771

Fax: (+8428)3923 1656

Email:   dhnguyen@otecvn.com.vn

Zalo