Trang chủ / Sản phẩm / Hệ thống lưu trữ / Hệ thống lưu trữ otec / Hệ thống lưu trữ theo chiều ngang Kardex Remstar Megamat RS

Hệ thống lưu trữ theo chiều ngang Kardex Remstar Megamat RS

Hệ thống lưu trữ theo chiều ngang
Kardex Remstar Megamat RS 

Kardex Remstar Megamat RS

Là hệ thống lưu trữ tự động theo chiều ngang. Cung cấp giải pháp truy xuất hang hóa nhanh chóng và chính xác. Megamat RS rất phù hợp với việc thường xuyên truy xuất hang hóa vì nó sử dụng phương thức nhanh nhất và chính xác nhất.