Chi tiết sản phẩm

Kardex Remstar Shuttle XP 700

KARDEX Remstar Shuttle XP 700
Mật độ lưu trữ dày đặc cho trọng tải trung bình

Shuttle XP 700 phù hợp cho việc lưu trữ và lấy hàng hóa có trọng lượng lên tới 725 kg.

Các đơn vị có thể được điều chỉnh lên đến độ cao 20 mét, cung cấp rất nhiều không gian lưu trữ. Shuttle XP 700 là cực kì linh hoạt với một số tùy chọn khác nhau có thể được tích hợp trước hoặc sau khi nó được cài đặt:

Các đơn vị có thể được mở rộng, cắt giảm, thay đổi, hoặc thích nghi trong nhiều cách khác nhau để phục vụ cho nhu cầu thay đổi, cho dù cho lý do hoạt động, hoặc do một ứng dụng mới hoặc di dời.

 

Các sản phẩm khác

Kardex Remstar Shuttle XP 250/500

Kardex Remstar Shuttle XP 250/500

Shuttle XP 250/500 là một giải pháp rất linh hoạt cho lưu trữ và lấy hàng hóa khối lượng nhỏ.Trọng tải lên tới 560 kg. Nhờ thiết kế nhỏ gọn của nó Shuttle XP 250/500 có thể được tối ưu phù hợp với không gian có sẵn

Thông tin về Kardex Remstar Shuttle XP 250/500