Kardex Remstar Shuttle XP

Kardex Remstar Shuttle XP 250/500

Shuttle XP 250/500 là một giải pháp rất linh hoạt cho lưu trữ và lấy hàng hóa khối lượng nhỏ.Trọng tải lên tới 560 kg. Nhờ thiết kế nhỏ gọn của nó Shuttle XP 250/500 có thể được tối ưu phù hợp với không gian có sẵn

Kardex Remstar Shuttle XP 700

Shuttle XP 700 phù hợp cho việc lưu trữ và lấy hàng hóa có trọng lượng lên tới 725 kg. Các đơn vị có thể được điều chỉnh lên đến độ cao 20 mét, cung cấp rất nhiều không gian lưu trữ. Shuttle XP 700 là cực kì linh hoạt với một số