Chi tiết sản phẩm

MÁY BƠM SÁP D-VWIS PRIME

Đạt được WAX tốt nhất bằng cách tương tự như hệ thống D-VWIS! Nó cung cấp sự thay đổi mạnh mẽ của việc sản xuất sáp bằng cách thiết lập thông số chi tiết và hệ thống bộ nhớ hôm nay, mà trước đây không có của D-VWIS.

Kẹp lớn so với DVWIS
Bộ nhớ cho tất cả các cao su
Tham số với cơ sở dữ liệu của công ty
Dễ dàng điều chỉnh trục Z bằng tay
ít co lại
Trọng lượng bằng trọng lượng của sáp
Sản xuất cao
Thân thiện với người dùng
Thẻ IC
Công nhân mới có thể bắt đầu làm việc từ ngày đầu tiên với các thông số đã lưu trữ
Máy mạnh để sản xuất nặng
Đáng tin cậy và ổn định cho sản xuất
Không chỉnh sửa - không sửa chữa - không có bọt khí
Tự động nóng sơ bộ
Các tham số có thể điều chỉnh dễ dàng
X-Y kẹp chuyển động cho điểm áp lực kẹp chính xác
Đơn giản để kiểm tra các thông số
Dễ dàng thao tác

Các sản phẩm khác

MÁY BƠM SÁP ALTIMA - SMART

MÁY BƠM SÁP ALTIMA - SMART

Altima là hệ thống máy bơm sáp thông minh đầu tiên và duy nhất trên thế giới! Thao tác máy bằng cảm ứng. Quản lý thông số bơm sáp. Người lao động mới có thể bắt đầu

Thông tin về MÁY BƠM SÁP ALTIMA - SMART