Máy đánh bóng treo DF

Máy đánh bóng treo OTEC - DF 35

Máy đánh bóng treo OTEC - DF 35

Máy đánh bóng treo OTEC - DF 12

Máy đánh bóng treo OTEC - DF 12

máy đánh bóng treo OTEC - DF-3 / 4

Thùng xử lý với thể tích 80 lít. Khung máy bằng nhôm vững chắc. Giá treo được nhúng chìm vào trong hợp chất đánh bóng cho kết quả đánh bóng tối ưu.

Máy đánh bóng treo - DF 70

Máy đánh bóng treo - DF 70

Máy đánh bóng DF 140

Máy đánh bóng treo OTEC - DF 140