Máy dập vàng miếng

Máy dập ENERGO - PMC 300

Dập huy hiệu. - Dập đồng xu. - Vàng miếng. - Các bộ phận bằng kim loại của kính đeo. - Dập các chi tiết chính xác. - Dập hình nổi.

Máy dập ENERGO - PMC 400

Máy dập ENERGO - PMC 400

Máy dập ENERGO - PCM 500

Máy dập ENERGO - PCM 500

Máy dập ENERGO - PCM 600

Máy dập ENERGO - PCM 600

Máy dập ENERGO - PCM 800

Máy dập ENERGO - PCM 800

Máy dập ENERGO - PCM 1000

Máy dập ENERGO - PCM 1000