Máy hàn Laser

Máy hàn Mega Silver

Máy hàn laser Mega Silver của Elettro Laser ứng dụng công nghệ laser vào lĩnh vực nữ trang để xử lý các khiếm khuyết của sản phẩm nữ trang như rỗ mọt, nối chấu, hoặc ráp các chi tiết để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh

Máy hàn Mega Silver 3D

Máy hàn laser Mega Silver 3D của Elettro Laser ứng dụng công nghệ laser vào lĩnh vực nữ trang để xử lý các khiếm khuyết của sản phẩm nữ trang như rỗ mọt, nối chấu, hoặc ráp các chi tiết để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh

Máy hàn Laser Nova

Máy hàn Laser Nova được thiết kế nhỏ gọn, thao tác sử dụng đơn giản, dễ dàng sửa chữa các khuyết điểm của sản phẩm