Máy quang phổ

Máy phân tích hàm lượng vàng SENJIUH SCL - TUBE 3300

Có thể xác định hàm lượng vàng, bạc, đồng, kẽm, niken, sắt, Platinum, Palladium, Cadmium, Cobalt, Iridium, Rhodium, Rutheni và Thallium

Máy phân tích hàm lượng vàng SENJUIH SCL-MARS 8800

Máy phân tích hàm lượng vàng SENJUIH SCL-MARS 8800